ANNULERINGSBELEID

Er worden geen terugbetalingen gedaan voor annulering of no-show.

ALGEMENE VOORWAARDEN

  1. GEBRUIK EN VEILIGHEID

1.1. De website https://enygma.be is eigendom van en wordt beheerd door Enygma. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de voorwaarden en de inhoud van de site op elk moment naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te annuleren.

1.2. De voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle bezoekers van de Enygma website en dienen voor gebruik zorgvuldig te worden gelezen.

1.3 Enygma zal zijn uiterste best doen om u de meest actuele en accurate informatie op zijn website te verschaffen.

1.4. De Enygma website is voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U mag geen informatie van deze website wijzigen, kopiëren, distribueren, verzenden, weergeven, uitvoeren, reproduceren, publiceren, in licentie geven, er afgeleide werken van maken, overdragen of verkopen.

1.5. U mag geen koppeling naar deze site maken of de Enygma-website of een deel daarvan gebruiken voor frauduleuze, illegale, lasterlijke, schadelijke, obscene of aanstootgevende doeleinden.

1.6. U aanvaardt dat het Internet niet volledig veilig is. Enygma stemt ermee in alle nodige stappen te ondernemen om de veiligheid van betaalkaartinformatie te beschermen. Enygma zal niet wettelijk verantwoordelijk zijn voor enige schade die u zou kunnen lijden als gevolg van het verlies van informatie die aan Enygma is doorgegeven, in het geval dat Enygma niet tekort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen en dit verlies niet heeft veroorzaakt.

1.7 Enygma is niet wettelijk aansprakelijk voor directe of indirecte schade, gevolgschade of incidentele schade, inclusief (zonder beperking) gederfde winst of inkomsten, verlies van kansen, kosten van vervangende producten of diensten, verlies van of schade aan gegevens of bedrijfsonderbreking, voortvloeiend uit enig gebruik van de Site, indien Enygma niet tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen en niet de oorzaak van dergelijke schade is.

  1. ALGEMEEN

2.1. Niets in deze Voorwaarden is bedoeld om uw rechten te beïnvloeden.

2.2. Het spel is ontworpen voor een team van 3-6 personen per spelkamer.

2.3. De handelsmerken en logo’s die op de site verschijnen zijn eigendom van Enygma. U mag ze niet gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Enygma en u gaat ermee akkoord dat dergelijk gebruik een schending van de rechten van Enygma kan betekenen.

2.4. Alle bepalingen en voorwaarden hierin zijn opgenomen in een contract met Enygma.

2.5. De website van Enygma kan links bevatten naar sites van derden. De werking van deze sites valt buiten de controle van Enygma en u gebruikt ze op eigen risico.

2.6. Enygma verzamelt en bewaart uw persoonlijke informatie zonder deze door te geven aan derden en zet zich in voor de bescherming van de privacy van uw persoonlijke informatie.

2.7. Er kunnen geen opnames worden gemaakt in de lokalen.

2.8. Het is bezoekers niet toegestaan de gegevens van het spel direct of indirect aan het publiek bekend te maken.

2.9. U stemt ermee in dat Enygma van tijd tot tijd per e-mail of telefoon contact met u opneemt met aanbiedingen en promoties.

2.10. Enygma mag klanten kosten in rekening brengen voor alle veroorzaakte schade, opzettelijk of onopzettelijk.

2.11. 2.14. Terwijl u op ons terrein bent, moet u ervoor zorgen dat u onze codes en voorschriften naleeft, de juiste gedragsnormen hanteert en samenwerkt met onze veiligheidsbewuste medewerkers.

2.15. Enygma tolereert geen enkele vorm van pesterij of intimidatie van haar medewerkers.

  1. RESERVERING

3.1. De enige taal voor het sluiten van een online contract is het Frans.

3.2. U moet 18 jaar of ouder zijn om een Spel te reserveren.

3.3. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de door u gereserveerde spelen aan uw verwachtingen voldoen.

3.4. De reservering van een spel is pas geldig nadat deze door Enygma is verwerkt.

3.5. Als u uw spel wilt overdragen aan iemand anders, moet u contact opnemen met Enygma, per e-mail of per telefoon, ten minste vier uur voor het spel begint.  Deze overdracht kan door Enygma worden geweigerd.

3.6. Gereserveerde games mogen niet worden overgedragen of verkocht voor commerciële doeleinden of tegen een premie. Indien een game in strijd met deze voorwaarde wordt overgedragen of doorverkocht, zal de houder van de game of de persoon die het recht op het evenement opeist, de toegang worden ontzegd.

3.7. U bent als enige verantwoordelijk voor het correct invullen van uw gegevens op het online reserveringsformulier. Door het indienen van een online reserveringsformulier, garandeert u aan Enygma dat alle gegevens die u hebt verstrekt juist zijn.

3.8. U ontvangt uitsluitend een bevestiging van uw reservering per e-mail. Enygma stuurt geen bevestiging per post of sms.

3.9. Een reservering wordt ongeldig en de toegang zal worden geweigerd als het team 30 minuten of meer te laat is. In een dergelijke situatie wordt de sessie niet terugbetaald en kan de reservering niet worden gewijzigd.

3.10 Eenmaal betaalde reserveringen kunnen niet meer gewijzigd of geannuleerd worden.

3.11 Reserveringen gemaakt via de website hebben voorrang boven reserveringen gemaakt op andere manieren. Als u niet via de website reserveert, kan u de toegang worden geweigerd in geval van een dubbele boeking of het ontbreken van een spelhost. In een dergelijke situatie is de sessie terug te betalen of te wijzigen.

  1. TARIEVEN

4.1. De prijs (incl. BTW) van een spel staat vermeld op de website van Enygma in het reserveringsgedeelte.

4.2. De prijs wordt vastgesteld op basis van het aantal personen in een kamer (maximaal 6 personen) en het uurrooster van de week.

4.3. Reserveringen kunnen alleen via de website van Enygma worden gemaakt.

4.4. Volledige betaling is vereist bij reservering.

4.5. Indien minder mensen de wedstrijd bijwonen dan verwacht, wordt het verschil in prijs niet terugbetaald.

4.6. Als er meer mensen komen dan verwacht (tot 6 personen per kamer), moet het prijsverschil bij aankomst worden betaald (20€ per extra persoon).

  1. CONTACT

Indien u contact met ons wenst op te nemen, onze contactgegevens zijn als volgt

– e-mail : info@enygma.be

– post : Enygma, Albertineplein 3, 1000 Brussel

  1. VEILIGHEID

6.1. Elke speler van Enygma wordt voor het spel door de spelleider op de hoogte gebracht van de spelregels. Daarna neemt elke speler op eigen risico deel aan het spel. Bovendien is Enygma niet verantwoordelijk voor enige schade (fysiek of materieel) veroorzaakt door het niet opvolgen van de beschreven spelregels voorafgaand aan het spel, door verkeerd gebruik van voorwerpen in de zaal of door voorwerpen in de zaal.

6.2. Als u meer dan 30 minuten te laat bent voor uw oorspronkelijke reserveringstijd, zal uw reservering automatisch worden beschouwd als een no-show en zult u niet kunnen spelen. Een nieuwe reservering is voor uw rekening en is afhankelijk van de beschikbaarheid van de kamer.

6.3. Personen die onder invloed van alcohol of drugs zijn, kan de toegang worden geweigerd en hun spel verspelen.

6.4. Eten en drinken mogen niet worden meegenomen in de speelzalen.

6.5. Om te worden toegelaten, moet u de naam bevestigen van de persoon die de reservering heeft gemaakt en kan u worden gevraagd om het telefoonnummer en e-mailadres van die persoon te bevestigen.

6.6. Kinderen tussen de 10 en 15 jaar moeten worden begeleid door ten minste 1 volwassene per spel, kinderen onder de 10 jaar worden niet toegelaten tot de spelkamers.

6.7 Enygma stelt voor dat de klanten comfortabele kleding dragen voor het spel. Hoge hakken worden niet aanbevolen.